Forbudssag mod foreningen

Sagen er anlagt den       31. marts 2022 og er berammet til hovedforhandling i Retten i Hillerød den 25. august 2022.


Vi offentliggør løbende nyt i sagen.

Et medlem har stævnet foreningen med påstand om, at foreningen meddeles forbud mod at anvende fuldmagter til bestyrelsen på generalforsamlingen den 30. april 2022, efterfølgende ændret til, at foreningen meddeles forbud mod at anvende brevstemmer (og eventuelt fuldmagter til bestyrelsen) på generalforsamlingen den 3. september 2022.


Kontakt Thomas Gønge, hvis du ønsker mere information om sagen.PROCESSKRIFTER


2022.03.31 | Sagsøger | Stævning med begæring om forbud

Gennemgang af fuldmagtsordningen. Retsgrundlag. Anbringender.


2022.04.05 | Sagsøger | Processkrift I

Anvendelse af fuldmagter på generalforsamling 2020 og generalforsamling 2021. Indførelsen af fuldmagtsordningen i 2017.


2022.04.06 | Sagsøger | Processkrift II

Bestyrelsens oplysninger til medlemmerne om fuldmagtsordningen.


2022.04.10 | Sagsøger | Processkrift III

Bestyrelsens fakturering af enkeltmedlemmer med tab af stemmeret og valgbarhed til følge. Bestyrelsens oplysninger til medlemmerne om sagen.


2022.04.12 | Sagsøger | Processkrift IV

Bestyrelsens formkrav til enkeltmandsfuldmagter.


2022.04.14 | Sagsøger | Processkrift V

Bestyrelsens oplysninger til medlemmerne om fuldmagtsordningen. Bestyrelsens forsøg i februar 2022 på at indføre ubegrænset, personlig hæftelse for medlemmerne. Vidneførelse.


2022.04.20 | Sagsøgte | Formalitetsprocesskrift

Retlig interesse. Passivitet. Tidsmæssige rammer for sagsbehandlingen. En formalitetsindsigelse er i hovedreglen en indsigelse om, at sagen på grund af formelle forhold (der ikke angår selve sagens emne) slet ikke kan behandles.


2022.04.21 | Sagsøger | Processkrift om formaliteten

Retlig interesse. Passivitet. Løgne. Svindel.


2022.05.07 | Sagsøgerne | Processkrift VI

Brevstemmer. Urafstemning. Fabrikerede falske dokumenter. KORRESPONDANCE OG RETSBØGER


2022.04.05 | Retten | Meddelelse fra retten til foreningen med frist for svarskrift


2022.04.20 | Sagsøger | Meddelelse til retten med anmodning om udeblivelsesvirkning og berammelse


2022.04.21 | Retten | Retsbog fra retsmøde den 20. april 2022


2022.04.21 | Sagsøgte | Anmodning fra foreningen om berostillelse


2022.04.21 | Sagsøger | Tiltrædelse af anmodning om berostillelse


2022.04.21 | Retten | Retsbog om berostillelse


2022.06.27 | Sagsøgte | Fra foreningen om vedtægtsændring


2022.06.28 | Sagsøger | Om tilpasset påstand samt indtræden som medsagsøger


2022.07.07 | Sagsøgerne | Anmodning om frist for foreningen og om berammelse samt opfordring til foreningen


2022.07.11 | Sagsøgte | Anmodning fra foreningen om fristudsættelse


2022.07.11 | Sagsøgerne | Protest mod fristudsættelse


2022.07.18 | Retten | Fristudsættelse for foreningen


2022.07.18 | Retten | Indkaldelse til hovedforhandling