Almindelig civil retssag mod foreningen

Sagen er anlagt den       25. maj 2022 og er i den forberedende fase med udveksling af processkrifter.


Vi offentliggør løbende nyt i sagen.

En gruppe medlemmer har stævnet foreningen med påstand om:


  • Der kan ikke anvendes urafstemninger, subsidiært kan urafstemninger ikke anvendes til vedtægtsændringer og personvalg
  • Der kan ikke anvendes elektroniske afstemninger og elektroniske fuldmagter
  • Ordningen med ubegrænsede fuldmagter til bestyrelsen er ulovlig
  • Formanden skal stille sit kandidatur til rådighed ved førstkommende generalforsamling, hvis formanden er indtrådt uden valg efter hidtidig formands fratræden i utide


Kontakt Niels Høgstrup, hvis du ønsker mere information om sagen.


Download en kopi af stævningen ved at klikke her.