Føljeton VIII

[Tilhørende dokument]

2. september 2022

Fortbo


Til orientering kan det oplyses, at vores skæbnefællesskab med vores genparter i Fortbo senest har udviklet sig derhen, at Fortbo i går aftes afholdt ekstraordinær generalforsamling, begæret af Allan Kirkestrup m.fl. og med dagsorden om afsættelse af bestyrelsen og valg af ny bestyrelse.


Kirkestrup et al. opnåede 0 (nul) bestyrelsesposter.


(I øvrigt bemærkes, at Fortbos nye bestyrelsesflertal ikke selv har behandlet begæringen, men har sendt den direkte videre til foreningens administrationsselskab uden at vide, hvem der har afgivet tilkendegivelser, og således heller ikke har forsøgt at påvirke medlemmer utilbørligt i den forbindelse.)


Se vedhæftede for baggrund:


I meddelelsen på side 1-3 bliver der som sædvanlig skældt ud på bestyrelsen ved brug af usandheder og vildledning.


Bemærk bl.a. denne golden nugget om politiets ransagning i Fortbo: "Politiet har ikke ransaget noget. Det kalder man bare udkørende forretninger."


På side 4 ses en på forhånd udfyldt fuldmagt til brug for den ekstraordinære generalforsamling, som Allan Kirkestrup har udsendt til medlemmerne. Den ligner fuldmagterne og brevstemmerne hos os. Fortbos nye bestyrelsesflertal har konstateret, at det er ulovligt at påvirke stemmeafgivelsen på denne måde, og har derfor taget afstand.


På side 6-7 ses den rigtige fuldmagt til bestyrelsen. Det fremgår, at man selv skal udfylde den, og at "Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i hht. fuldmagt, at bestyrelsen har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. Bestyrelsen oplyser, at stemmeafgivning i hht fuldmagt alene vil ske i overensstemmelse med de bestyrelseskandidater, som fuldmagtsgiver selv har angivet på fuldmagten i den nævnte rækkefølge."


Fortbo fik i 2017 ordret samme bestemmelse i sin vedtægt om fuldmagter til bestyrelsen, som vi også fik i 2017. Man kan åbenbart godt forstå bestemmelsen sådan, at bestyrelsen ikke skal diktere, hvad medlemmerne stemmer. Der kan man se.


God weekend til alle. Mere følger.