Føljeton VII

[Tilhørende dokument]


Forbudssagen


Kære alle


Vi har i dag indgivet vedhæftede meddelelse til retten vedrørende sagens videre forløb.


Meddelelsen indeholder en opsummering af problemerne med brevstemmeordningen.


God dag til alle.


Med venlig hilsen

Helle og Thomas