Føljeton VI

[Tilhørende dokument]


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Nærværende serie er et spagt forsøg på at bidrage til i det mindste at udligne ubalancen en lille smule. Vi har en foreningsbestyrelse, der sidder på foreningsapparatet og ledelsens autoritet og misbruger dette til at fiske manipulerede forlodsstemmer i et officielt forum, hvor rutinen er vildledning og undertrykkelse af andre synspunkter. Lidt dokumentation for, hvad der egentlig er sandheden, er tiltrængt.


Som følge af udsættelsen af generalforsamlingen sættes frekvensen ned.


Der kommer noget om brevstemmerne, når den øjeblikkelige forvirring har lagt sig (og altså ikke i dag). Heri vil indgå denne rene tilståelse fra foreningen i dens seneste processkrift til retten:


"... [der] består et afgørende behov for at sikre muligheden for, at medlemmer, der sædvanligvis afgiver stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger (220 ved seneste generalforsamling) på anden måde kan komme af med deres stemme."


Du læste ikke forkert.


Foreningen gør, uden at blinke, gældende, at brevstemmerne er nødvendige, fordi der består "et afgørende behov for", at bestyrelsen kan favorisere sig selv.


(For en ordens skyld bemærkes, at det naturligvis er en skamløs løgn, at vi nogensinde skulle have nævnt eller erkendt noget som helst behov for en så åbenlyst udemokratisk og ulovlig favorisering af egne interesser.)


Det er givetvis unødvendigt at nævne det udtrykkeligt, men bestyrelsens bemærkning i meddelelsen i dag om, at det handler om at fratage nogen retten til at brevstemme, er en usandhed i vanligt illoyal stil. Det handler overhovedet ikke om retten til at stemme.


Det handler om den måde, hvorpå stemmerne fiskes ind. Om ulovlig stemmepåvirkning ved et massivt og konstant tryk af usaglig propaganda. Om ulovlig stemmepåvirkning ved en stemmeseddel, som bestyrelsen ynder at sammenligne med et folketingsvalg, men som ville få FN til straks at udråbe os som bananrepublik og få os invaderet af bevæbnede valgobservatører.


Det handler om at sikre, at vores afstemninger er demokratiske og sker på sagligt og loyalt grundlag og ikke er skævvredne som følge af utilbørlig manipulation af stemmeafgivelsen.


God weekend til alle. Mere følger (om føje tid).