Føljeton V

[Tilhørende dokument]


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Beklager, at denne - i lyset af den netop modtagne meddelelse om udsættelse af generalforsamlingen - har mistet lidt af sin øjeblikkelige aktualitet.


Der kom her i gruppen nogle bemærkninger om, hvad behovet er for at diskutere foreningspolitik i grupperne, når tanken er, at det foregår på generalforsamlingen.


Det er jo principielt helt rigtigt. Der er dog et par udfordringer:


For det første er det helt fast praksis, at bestyrelsen udelukker andre fra at komme til orde på foreningens officielle platforme. Det kan medlemmerne gøre på generalforsamlingen og ellers ikke. Se øverst på billedet fra beretningen 2021/2022 og fra bestyrelsens begrundelser for sine anbefalinger til brevstemmen.


For det andet er hele formålet med brevstemmeordningen, at bestyrelsen håber, at medlemmerne afgiver deres stemmer inden generalforsamlingen. Se nederst til venstre på billedet.


For det tredje er bestyrelsen netop nu i gang med at indsamle disse forlodsstemmer i en gruppe, som medlemmer, der er uenige med bestyrelsen, enten allerede er udelukket fra, eller bliver udelukket fra, i fald de udtrykker denne uenighed. Se nederst til højre på billedet. Og vi har set i bl.a. Føljeton II, at medlemmerne som led i dette fiskeri efter forlodsstemmer bliver løjet direkte op i ansigterne.


Der er altså tale om et samlet setup, hvor bestyrelsen nægter andre at komme til orde ud over på generalforsamlingen, og hvor bestyrelsen samtidig udsender manipulerede brevstemmesedler og manipuleret propaganda med det ene sigte at få folk til at afgive stemmer, inden andre end bestyrelsen har haft mulighed for at sige noget.


Det er altså vanskeligt at "sikre den demokratiske proces" på denne måde.


Så behovet herfra er, i hvert fald for mit vedkommende, begrundet i dette. Jeg har ingen anelse om, hvad behovet er fra den anden side.


Mere følger.