Føljeton IX

[Tilhørende dokument]

4. september 2022

Hemmelig økonomi | Risikoen derved | En politianmeldelse


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Vedhæftede er en lille dokumentsamling vedrørende foreningens økonomiske forhold eller nærmere hemmeligholdelsen af dem - og om den usikkerhed og risiko, som dette indebærer. Det er en fortsættelse af Føljeton II, som du kan finde her: [...].


Afsnittet er et af de længere. Det handler om moderkonflikten i foreningen, så giv det 5 minutter. Hvis du ikke synes, at det var tiden værd, så send mig en besked, og jeg overfører 100 kr. til dig på MobilePay, så du kan gå i Paradis Is og få et par trekuglers til erstatning for den tabte tid.


Læsevejledning


Del 1 - Økonomien holdes hemmelig for medlemmerne


Side 1: Formandens usande oplysning om, at der ikke eksisterer og aldrig har eksisteret nogen tavshedserklæring i bestyrelsen, jf. Føljeton II, samt formandens efterfølgende roden sig ud i en useriøs bortforklaring om den ikke-eksisterende forskel mellem en tavshedserklæring og en fortrolighedserklæring.


Side 3: Bestyrelsens tavshedserklæring af 9. november 2021.


Det første punkt i erklæringen er "tavshedspligt". Erklæringen omfatter "oplysninger af enhver art", herunder "modtagne dokumenter og e-mail". "Intet materiale" må videregives eller deles, og "alt modtaget materiale" skal tilbageleveres til formanden. Som dokumenteret i Føljeton II har samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer underskrevet erklæringen.


Del 2 - Økonomien holdes hemmelig for den øvrige bestyrelse


Side 5-7 (skal læses bagfra): To bestyrelsesmedlemmer indkalder den 29. september 2021 til bestyrelsesmøde med bl.a. indsigt i foreningens økonomiske forhold på dagsordenen. Dette har de ret til, jf. vedtægtens punkt 15.4 (se side 9-10).


Formanden tilsidesætter indkaldelsen med følgende besked: "Jeg ved ikke hvad det er du ikke kan forstå, men et bestyrelsesmøde bliver det ikke til."


Side 11-14 (skal læses forfra): To bestyrelsesmedlemmer beder den 18. oktober 2021 formanden om indsigt i foreningens økonomiske forhold.


Formanden afviser, at bestyrelsesmedlemmerne kan få denne indsigt, idet de nægtes at få bilag udleveret og også nægtes at få dem at se uden at få dem udleveret. Begrundelsen er, at dette er "den vedtagne procedure".


Bemærk, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer er cc på begge korrespondancer, og ingen af dem blander sig. Bestyrelsesmedlemmer er (med)ansvarlige for en bestyrelses økonomiske dispositioner.


Del 3 - Risikoen ved denne hemmeligholdelse af økonomien


Side 15: Meddelelse af 30. august 2022 fra Fortbos bestyrelse til foreningens medlemmer. Fortbo og foreningens advokat har fundet grundlag for at indgive politianmeldelse mod to personer, efter at det er blevet muligt at få indsigt i foreningens økonomiske forhold.


Det er vigtigt at have sig for øje, at ingen, med enkelte undtagelser, ved, om der er økonomiske uregelmæssigheder i vores forening, netop fordi forholdene hemmeligholdes. (Hemmeligholdelsen er i sig selv en uregelmæssighed, men af en anden kategori.)


Et uomtvisteligt faktum er, uanset hvad, at usikkerheden om og uigennemsigtigheden af foreningens økonomiske forhold i årevis har frustreret medlemmerne og er ophavet til moderkonflikten i foreningen, hvorfra andre konflikter flyder.


Foreningsbestyrelsen gør intet for at afmontere problemet, men eskalerer tværtimod konflikterne ved at udnævne medlemmer, der påpeger den manglende indsigt, til en "chikanegruppe" og bruge dette i politisk øjemed til vulgær selvros og til at hænge medlemmer ud, ofte ved navns nævnelse, i ugentlige og i perioder nærmest daglige propagandameddelelser, der i det væsentlige består af usandheder, vildledning og illoyale oplysninger.


--


Servicemeddelelse til bestyrelsen: En egenrådig bestyrelsesformand, der holder økonomien hemmelig for den øvrige bestyrelse. En duft af Nordisk Fjer, Memory Card, Hesalight. En politianmeldelse fra vores skæbnefæller i Fortbo.


Der er muligvis intet at komme efter i vores forening, men Vellerup Sommerby er et risikabelt sted at være bestyrelsesmedlem.


God dag til alle. Mere følger.