Føljeton IV

[Tilhørende dokument]


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Ny plan: Der skiftes retning i aften, hvor der kommer noget om selve brevstemmerne. Der er ikke mange grin i det, men til gengæld er det så vigtigt, at det er hensigtsmæssigt, at det er denne, der ligger op til weekenden.


Jeg håber, at I vil give det 5 minutters overvejelser, når I ser det.


Men det er jo fredag, så her er Eksempel 3 på nogle personers instruktion i, hvordan man i virkeligheden bør kommunikere med og adressere en foreningsbestyrelse, hvis man er uenig med den.


Som nævnt i Føljeton I og III er det velkendt, at vores bestyrelse holder af at kanonisere politiske modstandere, der tillader sig at være uenige med bestyrelsen, som en "chikanegruppe". Dette ofte, nærmest dagligt, benyttede og yndige prædikat er p.t. i gang med at blive nyttiggjort og vekslet til forlods stemmer til brug på generalforsamlingen.


Let sammenfattet indholdsfortegnelse til Eksempel 3:


(i) Bestyrelsen bliver igen skældt og smældt på, så deres sokker for længst er rullet af: "den kaotiske situation, der er fremherskende i bestyrelsen … der synes at legalisere, hvad som helst", "de hændelser og beslutninger - også de ulovlige - der udføres uden hensyntagen til Fortbo's ve og vel", "Der er [fra bestyrelsens side] tale om omfattende manipulation med sandheden", "Rent kaos, og demonstration af en betydelig mangel på kompetence fra [bestyrelsen]", "Den negative spiral, som [bestyrelsen] har påført Fortbo, bør standses for enhver pris".


(ii) Forfatteren vælger, for ligesom at sætte trumf på ydmygelsen af … ejend… … bestyrelsen(?), at offentliggøre oplysninger om, at foreningens ejendomsinspektør ansættelsesretligt er bortvist.


(iii) Forfatteren bruger, igen, oplysninger om, at ejendomsinspektøren skulle være personligt dataansvarlig for foreningens oplysninger, til at beskylde bestyrelsen for diverse ulovligheder. Der ligger "aftaler", som formaliserer dette opfundne dataansvar, hvilke aftaler er åbenlyst retsstridige og udgør en overtrædelse af ufravigelig lovgivning.


(iv) Der hævdes, at foreningens leverandører overvejer at trække sig pga. bestyrelsen, hvilken bestyrelse er "en mindre gruppes utrættelige forsøg på at slippe af med Allan og Henrik, og dermed Fortbo's ansatte, en del håndværkere og sandsynligvis andre forretningsforbindelser". Dette er tilfældigvis nøjagtig, hvad leverandørerne i vores forening hævdes at overveje pga. "chikanegruppen".


(v) Forfatteren påberåber sig "medlemskredsens ønsker om demokrati, åbenhed, information og gennemsigtighed" som legitimering af pamfletten. Dette er tilfældigvis nøjagtig, hvad bestyrelsen i vores forening påberåber sig som legitimering af sine pamfletter.


God fredag indtil lidt senere!


Mere følger.