Føljeton III

[Tilhørende dokument]


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Her Eksempel 2 på, hvordan nogle personer selv kommunikerer, når de er uenige med en foreningsbestyrelse.


Som nævnt i Føljeton I er det velkendt, at vores bestyrelse holder af at kanonisere politiske modstandere, der tillader sig at være uenige med bestyrelsen, som en "chikanegruppe". Dette ofte, nærmest dagligt, benyttede og yndige prædikat er p.t. i gang med at blive nyttiggjort og vekslet til forlods stemmer til brug på generalforsamlingen.


Let sammenfattet indholdsfortegnelse til Eksempel 2:


(i) Bestyrelsen bliver skældt ud på i en sådan grad, og forfatteren (selv)rost i en sådan grad, at man næsten fysisk kan mærke den tunge sky af tyranni, der lides under.


(ii) Foreningens formand beskyldes for bl.a. brud på GDPR med den begrundelse, at ejendomsinspektøren personligt er dataansvarlig for foreningens oplysninger. Dette er åbenlyst usandt (hvilket dog ikke har forhindret nogle personer i at formalisere det ved lovstridige aftaler) og skal legitimere, at nogle personer har nægtet at udlevere foreningens oplysninger til foreningens ledelse.


(iii) Det er så vigtigt at skælde bestyrelsen huden fuld, at forfatteren i dette øjemed vælger at offentliggøre prekære oplysninger om, at foreningens ejendomsinspektør ansættelsesretligt har fået en skriftlig advarsel.


(iv) Der udråbes en "chikanegruppe" ("den selvbestaltede mailgruppe eller mødegruppe").


Inden du åbner den, er her et andet lille deja vu samt et konstruktivt forslag til at løse et stort mysterium:


"Mit personlige bidrag til fremtidens Fortbo vil primært være at skabe trivsel og ro i foreningen, og forberede en aflevering til en egnet formandskandidat, når en sådan er fundet."


Spørgsmål: Hvem mon en sådan "egnet formandskandidat" dog kan være?


Jeg foreslår, at vi hver for sig tænker over det i et par uger og så sætter os sammen og sammenholder noter. Når det uundgåeligt viser sig, at ingen af os er kommet det nærm ... yderligere, kan vi bestille en rapport fra McKinsey med en analyse af spørgsmålet og håbe, at den bringer os nærmere en opklaring af denne Sphinxens sværeste gåde.


Mere følger.