Føljeton II

[Tilhørende dokument]


Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i øvrige "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Økonomien holdes hemmelig for medlemmerne.


Inden næste eksempel på, hvordan vores bestyrelse i virkeligheden mener, at man bør adressere en bestyrelse, kommer her - om vores egen forening - et eksempel fra den såkaldte "debat" i den anden gruppe.


På side 1 ses, at "debatten" nu er åbnet med speficikt sigte på generalforsamlingen og stemmeafgivelsen. Altså en "debat", hvor bestyrelsen svarer, og hvor mange, der er uenige, er smidt ud og blokeret.


På side 2 ses en afvisning fra foreningens formand af, at økonomien holdes hemmelig for medlemmerne. Det er jo den løgnagtige "chikanegruppe", der spreder rygter:


"... jeg [kan] meddele dig, at der ikke findes nogen "tavshedserklæringer" i bestyrelsen.


Det er endnu et af de mange rygter, der er i foreningen om bestyrelsen.


Der har aldrig været en tavshedserklæring."


På side 3 ses bestyrelsens aktuelle tavshedserklæring. Første punkt er, som det ses, "tavshedspligt".


På side 4 ses, at erklæringen er underskrevet af alle aktuelle bestyrelsesmedlemmer.


Antag, at det var sandt - hvilket det ikke er - at tavserklæringen ikke fandtes. Du ville så alligevel ikke kunne få svar fra din vejformand, fordi økonomien også hemmeligholdes for de øvrige bestyrelsesmedlemmer - som jo endda er (med)ansvarlige for dispositionerne.


Mere følger.