Føljeton I

[Tilhørende dokument]

25. august 2022

Kære alle


Denne serie er bl.a. ment som et redskab til, at medlemmer, der - ligesom mig selv indtil for kort tid siden - ikke følger intenst med i debatten, kan få en fornemmelse af, hvad der egentlig foregår, og hvorfor det ikke er ubegrundet, at situationen er lidt tilspidset.


Her og i følgende "afsnit" følger belysning, via original dokumentation, af en række af forholdene. Så kan man danne sig et indtryk på faktuelt grundlag og selv vurdere, hvad man vil lægge i det.


Folk, der har været eller fulgt med et stykke tid, kender i vidt omfang disse forhold i forvejen. Jeg håber, at man vil have i tankerne, at formålet (også) er at bringe nyttig information til nye medlemmer i gruppen.


--


Vores bestyrelse holder af at kanonisere politiske modstandere, der tillader sig at være uenige med bestyrelsen, som en "chikanegruppe". Dette ofte, nærmest dagligt, benyttede og yndige prædikat er p.t. i gang med at blive nyttiggjort og vekslet til forlods stemmer til brug på generalforsamlingen.


Som en servicemeddelelse følger her Eksempel 1 på, hvordan nogle personer selv kommunikerer, når de er uenige med en foreningsbestyrelse.


Ud over særdeles grov og illoyal skældud på bestyrelsen indsamler en person her tilkendegivelser til brug for en ekstraordinær generalforsamling. Gæt, om det ender med, at bestyrelsen forsøger at påvirke medlemmerne til at "tilbagekalde" tilkendegivelserne, og om bestyrelsen ender med uden dokumentation at afvise begæringen. (Svaret er selvfølgelig nej.)


Gæt også, om en hæderlig bestyrelse (naturligvis) afviser at tage de ulovlige fuldmagter i brug.


Mere følger.