Vi lægger hjemmesiden om


Der er valgt en ny bestyrelse i vores Sommerby og det er besluttet at lægge Vellerup Sommerbys hjemmeside om, så gå gerne ind på

www.velsom.dk som nu er foreningens hjemmeside.