Vi lægger hjemmesiden om


Der er valgt en ny bestyrelse i vores Sommerby pr. feb. 2023.

Det er besluttet at lægge Vellerup Sommerbys hjemmeside om så den tilgodeser medlemmernes behov for reel oplysning.

I koncekvens af det nedlægger vi den her side og glæder os over at vi nu for en hjemmeside til gavn og glæde for sommerbyens medlemmer.